Kancelaria Biegłego Rewidenta "DORADCA - POLAUDIT" wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3728

Właścicielem i założycielem Kancelarii jest biegły rewident Alicja Stefańska wpisana do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 6237, wykonująca zawód biegłego rewidenta (wcześniej biegłego księgowego) od 1992 roku.

Biegły rewident prowadzący Kancelarię posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych w następujących rodzajach działalności:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • przedsiębiorstwa usługowe (transport),
  • przedsiębiorstwa handlowe,
  • przedsiębiorstwa komunalne,
  • jednostki służby zdrowia,
  • wyższe uczelnie,
  • jednostki lasów państwowych,
  • spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjne.

Alicja Stefańska jest biegłym rewidentem posiadającym 25-letnie doświadczenie praktyczne w dziedzinie rachunkowości, finansów i podatków z tytułu pracy na stanowiskach prezesa spółki audytorskiej, wykonywania zawodu głównego księgowego i dyrektora finansowego w spółkach z o.o. i w spółce akcyjnej; prowadzenia, audytowania i rozliczania projektów przedakcesyjnych (infrastrukturalnych) i obecnie projektów unijnych. Wykształcenie ekonomiczne (SGPiS w Warszawie), studia podyplomowe: menadżerskie, integracji z Unią Europejską oraz pedagogiczne w połączeniu z wieloletnią praktyką w zawodzie ekonomisty, księgowego i menadżera, pracą w samorządzie zawodowym biegłych rewidentów stanowią podstawę do rzetelnego oraz nowoczesnego wykonywania usług w zakresie czynności związanych z rewizją finansową.

Biegły rewident Alicja Stefańska od momentu uzyskania dyplomu biegłego rewidenta corocznie przeprowadza badania sprawozdań finansowych, posiada profesjonalną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie audytowania, rozliczania i ewidencjonowania projektów unijnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania rozliczeń podatkowych.

Kancelaria posiada możliwość nawiązania współpracy z innymi biegłymi rewidentami oraz firmami audytorskimi w przypadkach potrzeby wykonywania zadań pracy w zespole.